Hoofdpijnpoli voor kinderen en jongeren

Ouder en Kind-centrum

Hoofdpijnpoli voor kinderen en jongeren

Hoofdpijn bij kinderen en jongeren komt regelmatig voor. Een op de vijf kinderen heeft te maken met hoofdpijnklachten. Gelukkig is er bij de meeste kinderen geen ernstige oorzaak die de hoofdpijn veroorzaakt. Toch heeft hoofdpijn een grote invloed op het leven van een kind.

De meest voorkomende vormen van hoofdpijn bij kinderen en jongeren zijn:

  • Migraine
  • Spanningshoofdpijn
  • Hoofdpijn door het gebruik van teveel pijnstillers

De kinderafdeling van het WZA heeft een speciale hoofdpijnpoli. Deze is bestemd voor kinderen en jongeren met chronische hoofdpijnklachten. Het doel van deze poli is om duidelijk te krijgen om welke soort hoofdpijn het gaat en wat de beste behandeling is. Op de hoofdpijnpoli werken de kinderarts en hoofdpijnverpleegkundige samen. Als het nodig is overleggen we met andere disciplines zoals de kinderpsycholoog of fysiotherapie.

Voor de eerste afspraak vullen de kinderen en ouders een uitgebreide vragenlijst in. De kinderhoofdpijnverpleegkundige bespreekt de vragenlijst met het kind en de ouders. De kinderarts doet vervolgens het lichamelijk en neurologisch onderzoek. Hierna wordt beoordeeld of verder onderzoek noodzakelijk is, dit is meestal niet nodig. Vervolgens wordt besproken wat de juiste behandeling is. Dit kunnen leefstijladviezen of bijvoorbeeld ontspannings- of hypnose-oefeningen zijn, soms is het nodig om medicatie voor te schrijven.

Alle kinderen tot 18 jaar met chronische hoofdpijnklachten kan de huisarts verwijzen naar deze hoofdpijnpoli, telefoonnummer (0592) 32 52 30.

 

kinde11 - augustus 2021