Revalidatiegeneeskunde

  • Openingstijden

    Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

  • Afspraak maken? Vragen?

    (0592) 32 53 11

  • Afdelingsnummer: 20
Revalidatiegeneeskunde

Revalidatie

Hebt u een ziekte of aandoening, dan heeft dat soms ook gevolgen voor uw dagelijks leven. Uw klachten kunnen u beperken in wat u allemaal kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan klachten door aandoeningen aan uw gewrichten (zoals reuma), door aangeboren afwijkingen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronische pijn aan uw bewegingsapparaat, een amputatie of aandoeningen aan uw zenuwstelsel die in de loop van de tijd erger worden.

De revalidatiearts kan de oorzaak van uw klachten niet wegnemen, maar kijkt wel samen met u naar mogelijkheden om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Er is daarbij niet alleen aandacht voor uw veranderde spierkracht en beweeglijkheid. Het gaat ook om de gevolgen voor dagelijkse dingen als lopen, aankleden en douchen.

Voor sommige klachten, zoals klachten als gevolg van een dwarslaesie, de ziekte van Parkinson of een ernstig ongeluk, verwijst de revalidatiearts u naar een gespecialiseerd centrum in de omgeving.

Behandeling

De revalidatiearts is uw hoofdbehandelaar en de coördinator van het behandelteam van de revalidatiegeneeskunde. Dat team bestaat verder uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, medisch maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, activiteitentherapeuten, orthopedische technici en orthopedisch schoenmakers. Afhankelijk van wat u nodig hebt, stelt de revalidatiearts het team samen dat bij uw behandeling betrokken is. Samen bepaalt u uw doelen en behandeling. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk.

Tijdens uw behandeling is er regelmatig een evaluatie, zodat uw behandelplan en -doel eventueel aangepast kunnen worden.

Activiteiten therapie/creatieve therapie

Activiteitentherapie kan onderdeel zijn van uw revalidatie. Met behulp van beeldende en creatieve middelen laat de activiteitentherapeut u met nieuwe activiteiten kennismaken en positieve ervaringen opdoen. Door bijvoorbeeld schilderijen, tekeningen of werkstukken van klei te maken, ontdekt u mogelijkheden en interesses die passen bij de beperkingen die u hebt als gevolg van uw ziekte of handicap. Samen zoekt u zo naar nieuwe of andere manieren om uw dag in te vullen met hobby's, sport of vrije tijd.

Creatieve therapie richt zich op de verwerking van het verlies van mogelijkheden en is bedoeld voor patiënten die hulp nodig hebben op psychisch en sociaal gebied.

Samenwerking

De revalidatieartsen werken nauw samen met de verpleegafdelingen en geven advies als daar om gevraagd wordt. Buiten het WZA is er een goede samenwerking met verpleeghuizen, klinische revalidatiecentra en andere zorginstellingen in de regio en worden de revalidatieartsen bij een behandeling betrokken als dat nodig is.

Verwijzing

Voor behandeling door een revalidatiearts hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Speciale spreekuren

Naast het algemene spreekuur zijn er spreekuren waar specifieke aandoeningen (multidisciplinair) worden behandeld. Het voordeel van deze spreekuren is dat u in één afspraak alle betrokken behandelaren spreekt.

Handenspreekuur

Hebt u pols- of handletsel door overbelasting, vergroeiing, een aangeboren afwijking of na een ongeval? Of bent u aan uw hand geopereerd? Dan krijgt u begeleiding van een revalidatiearts en een handtherapeut om uw hand en pols weer zo soepel mogelijk te maken. De revalidatiearts en de handtherapeut hebben een wekelijks spreekuur, eens per twee weken schuift ook de handchirurg aan.

Orthopedische-schoenenspreekuur

Hebt u problemen met uw enkels of voeten, dan kunnen (semi) orthopedische schoenen misschien uitkomst bieden. U komt dan op het spreekuur van de orthopedisch schoenmaker die kijkt of hij passende schoenen voor u kan maken.

Orthese spreekuur

Bij gewrichtsklachten, zoals een afwijkende stand of abnormale beweeglijkheid van uw gewrichten of wervelkolom, kan behandeling met een orthese zinvol zijn. Een orthese is een uitwendig hulpmiddel, bijvoorbeeld een korset, spalk of brace. U komt hiervoor op het gezamenlijke spreekuur van de revalidatiearts en de orthopedisch instrumentenmaker.

Amputatiespreekuur

Hebt u als gevolg van een ongeval of ziekte een beenamputatie ondergaan en komt u in aanmerking voor een prothese, dan komt u op het amputatiespreekuur van de revalidatiearts en de orthopedisch instrumentenmaker.

Botulinetoxine spreekuur

Hebt u last van spasticiteit (ongewilde spanning van bepaalde spieren) dan kan een behandeling met een injectie met botulinetoxine mogelijk verlichting geven.

Wervelspreekuur

Hebt u één of meerdere wervels gebroken, dan komt u op het gezamenlijke spreekuur van de traumachirurg en de revalidatiearts. 

Diabetische-voetenpoli

Bent u een diabetespatiënt met een 'diabetische voet', dan komt u op de Diabetische-voetenpoli. Hier wordt de doorbloeding van uw voet gecontroleerd, wordt gekeken hoe het zit met het gevoel in uw voet en wordt een eventuele wond verzorgd. Vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt om te voorkomen dat uw voet steeds slechter doorbloed raakt.

Op de Diabetische-voetenpoli werkt de revalidatiearts samen met een vaatchirurg, een internist, een verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie, een diabetesverpleegkundige, een gipsverbandmeester en een orthopedische schoenmaker.