Longkanker

Onderzoek en diagnose

In het kort

Vermoedt uw longarts dat u longkanker hebt, dan zijn er verschillende onderzoeken mogelijk om vast te kunnen stellen wat er precies aan de hand is. De uitslagen worden besproken door een team van specialisten, uit het WZA, het Martini Ziekenhuis en het UMCG. Daarna bespreekt de longarts met u wat de diagnose is en voor welke behandeling u in aanmerking komt.

Onderzoeken

Als uw longarts heeft vastgesteld dat u mogelijk longkanker hebt, vinden er verschillende onderzoeken plaats om met zekerheid een diagnose te kunnen stellen.

 

PET-CT- scan of CT-scan

Afhankelijk van de bevindingen van de longarts kan er een afspraak worden gemaakt voor een PET-CT-scan of een CT-scan van uw longen. Bij een CT-scan wordt er met behulp van röntgenstralen vanuit verschillende hoeken een aantal dwarsopnames van uw longen gemaakt. Een PET-CT-scan bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met een PET-scan is het mogelijk om opnamen te maken van het hele lichaam. Bij een PET-scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten.

Voor een CT-scan kunt u terecht in het WZA. Voor een PET-CT-scan gaat u naar het Martini Ziekenhuis. Tegelijk met het afspraakbericht krijgt u aanvullende informatie over het onderzoek en de voorbereidingen die u moet treffen.

 

Bronchoscopie

Met een bronchoscopie kan de longarts uw luchtwegen (bronchiën) en luchtpijp van binnen bekijken en kunnen er stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor nader onderzoek. Bij het onderzoek wordt gebruikgemaakt van een bronchoscoop. Dit is een dunne, soepele slang met een cameraatje dat in verbinding staat met een beeldscherm. De longarts brengt de bronchoscoop door uw neus of mond naar binnen en schuift deze verder, totdat hij de binnenkant van uw luchtwegen goed kan zien.

 

Longfunctieonderzoeken

Om een goed beeld te krijgen van de werking van uw longen, worden er longfunctieonderzoeken gedaan: een spirometrie en een diffusiecapaciteit-onderzoek. Met een spirometrie wordt gemeten met hoeveel kracht u kunt blazen en hoe groot uw longinhoud is. Met een diffusiecapaciteit-onderzoek wordt onderzocht hoe snel de zuurstof die u inademt, in uw bloed terechtkomt.

Uitslag en behandelplan

Overleg met verschillende specialisten

Aan de hand van de uitslagen van de verschillende onderzoeken wordt in een multidisciplinair overleg een behandelvoorstel gemaakt. Bij dit overleg zijn aanwezig: van het WZA twee longartsen, van het Martini Ziekenhuis twee longartsen, een radioloog, een nucleair geneeskundige, een chirurg, een patholoog en een coördinerend oncologieverpleegkundige en van het UMCG een radiotherapeut.

Tijdens het overleg kan blijken dat er aanvullend onderzoek nodig is om tot een behandelvoorstel te komen, bijvoorbeeld een EUS of EBUS. Bij deze onderzoeken wordt een biopt uit een lymfeklier in de borstkas genomen. De onderzoeken lijken op een bronchoscopie en worden gedaan in het Martini Ziekenhuis.

Behandelvoorstel

Als er een behandelvoorstel is, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met uw longarts. Dit vindt plaats binnen enkele werkdagen na het multidisciplinair overleg. Tijdens dit gesprek bespreekt de longarts de uitslagen van de verschillende onderzoeken en de diagnose met u. U hoort dan of u kwaadaardige cellen in uw longen hebt, of er sprake is van uitzaaiingen en wat de vooruitzichten zijn. De longarts neemt het behandelvoorstel met u door en als u het eens bent met het voorstel, worden er afspraken gemaakt voor de behandeling. Het wordt aangeraden om uw partner of een ander vertrouwd iemand mee te nemen naar het gesprek met de longarts.

Binnen een paar dagen na het gesprek met de longarts hebt u een gesprek met de coördinerend oncologieverpleegkundige.

Misschien hebt u bedenktijd nodig om te kunnen kiezen uit de verschillende behandelmogelijkheden die er zijn. Dat is altijd mogelijk. In dat geval vindt er een tweede gesprek plaats met de longarts.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Longgeneeskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

  • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt. We kunnen dit gesprek alleen aanmaken als uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn.
  • U kunt bellen. De polikliniek is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 52 35, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

longg11 - juli 2022