Naar hoofdinhoud Naar footer

Brief behandeling Stoppen met roken

Assen, maart  2022

 

Geachte huisarts/praktijkondersteuner,

De poli Longgeneeskunde van het WZA doet sinds januari 2020 mee aan een onderzoek van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in het kader van ernstige rookverslaving, met als doel aan te tonen dat deze zorg structureel een plek krijgt in de tweedelijnsverslavingszorg. Wij willen de samenwerking op het gebied van stoppen met roken graag nogmaals bij u onder de aandacht brengen.

Criteria

Het eerste jaar van de samenwerking heeft geleid tot het formuleren van criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om voor begeleiding bij stoppen met roken bij VNN in aanmerking te komen. Dit in overleg met de zorgverzekeraars.

Criteria voor mogelijke deelname aan onderzoek/behandeling VNN

  • De patiënt heeft een acute of chronische somatische klacht die wordt veroorzaakt en/of in stand gehouden door het roken
  • De patiënt heeft in het verleden begeleide stoppogingen gedaan die niet gelukt zijn
  • Complicerende factoren zoals ernstige psychosociale problematiek.

Werkwijze

Wanneer u uw patiënt doorverwijst naar de poli Longgeneeskunde voor begeleiding bij het stoppen met roken, zal de longverpleegkundige een intake doen. Op basis van de uitkomst hiervan zal de  zorgvraag binnen het huidige rookstop-aanbod van de poli Longgeneeskunde worden opgepakt of zal de patiënt door de longarts verwezen worden naar VNN. De behandeling bij VNN maakt deel uit van een onderzoek, het is daarom niet mogelijk om patiënten rechtstreeks door te verwijzen naar VNN.

Huidige rookstop-aanbod poli Longgeneeskunde WZA

Patiënten die in het WZA begeleid worden met stoppen met roken hebben naast de gesprekken met een longverpleegkundige, ook de volgende andere afspraken:

  • een longfunctie
  • een longfoto
  • een gesprek met de longarts om de uitkomsten hiervan te bespreken.

E.e.a. is conform richtlijnen stoppen met roken begeleiding in het ziekenhuis.

Bijdrage vanuit eigen risico - WZA

Stoppen met roken-begeleiding en het inzetten van hulpmiddelen is volledig vergoede zorg en gaat niet ten koste van het eigen risico. De kosten die gemaakt worden door de onderzoeken en het gesprek bij de longarts worden ook vergoed, maar dit deel komt wel ten laste van het eigen risico. Voor patiënten die vanuit de huisarts doorverwezen worden naar de poli Longgeneeskunde geldt met regelmaat dat het eigen risico nog niet (volledig) verbruikt is, met andere woorden hun eigen risico zal worden aangesproken. Het is belangrijk om dit te communiceren met de patiënt voordat zij verwezen worden.

Stoppen met rokenbegeleiding VNN

Nadat een patiënt doorverwezen wordt naar VNN, na intake op de poli Longgeneeskunde, vinden er geen longonderzoeken meer plaats. Ook worden ze niet meer gezien door de longarts. Zij krijgen een afspraak met de stoppen met roken-coach en een afspraak bij de verslavingsarts van VNN.  Gezamenlijk met patiënt wordt op basis van diagnostiek van de tabaksverslaving een behandelplan opgesteld. Dit kan een individuele behandeling zijn, maatwerk, maar ook groepsbehandeling behoort tot de mogelijkheid. De afspraken vinden meestal plaats in Assen. 

Bijdrage eigen risico - VNN

Wanner een patiënt ingeschreven wordt bij VNN voor behandeling dan geldt ook hier dat dit ten laste van het eigen risico komt.

Tenslotte willen we hierbij ook nog vermelden dat zwangeren rechtstreeks aangemeld kunnen worden bij het project Samen Stoppen, Samen Sterk, ook van VNN. Aanmelden kan via smrzwangeren@vnn.nl.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de poli.

Met vriendelijke groet,

 

Poli Longgeneeskunde WZA