Naar hoofdinhoud Naar footer

PDS connect

Persoonlijk behandeladvies in het WZA met PDS-Connect 2.0

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) begeleidt patiënten met het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) bij hun zoektocht naar de juiste behandelmethode. Dit doen zij met behulp van het thuismeetprogramma PDS-Connect in de Thuismeten-app. Het WZA is het eerste ziekenhuis dat PDS-patiënten op deze manier begeleidt en komt nu, na een jaar ervaring opdoen, met een verbeterde, meer persoonlijke versie 2.0!

Met het programma PDS-Connect word je als patiënt van begin tot eind begeleid bij het kiezen, uitvoeren èn beoordelen van verschillende behandelmogelijkheden. De behandeling van PDS is afhankelijk van het soort PDS dat je hebt en de oorzaak of trigger van de klachten.

Aan de hand van de ervaringen met en de feedback op het gebruik van de eerste versie is het programma door de vakgroep MDL in samenwerking met softwareleverancier Luscii verder ontwikkeld en verbeterd.

Verbeteringen

Ten opzichte van de eerste versie, is de nieuwe versie veel meer afgestemd op de persoon die het gebruikt. Door gebruik te maken van slimme algoritmes in de app krijg je als patiënt precies dié informatie aangeboden die voor jou het meest van toepassing is. De patiënten die PDS-Connect hebben gebruikt zijn onverdeeld positief. Ze geven aan dat het prettig is dat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en dat ze door het monitoren van klachten meer inzicht krijgen in hun ziekte en klachtenpatroon.

Kwaliteit van leven

Bij het gebruik van PDS-Connect vragen we de patiënt ook om de gevalideerde vragenlijst IBS-Q in te vullen; deze vragenlijst meet de kwaliteit van leven die de patiënt ervaart. Uit analyse van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat het letten op de soort en hoeveelheid voedsel dat men eet als meest belastend wordt ervaren.

Positieve effecten

Na 3 tot 4 maanden gebruik te maken van PDS-Connect zijn er een aantal opvallende effecten te zien. De respondenten (N = 14) hebben minder het gevoel dat hun leven minder plezierig is vanwege hun darmproblemen. Ook voelen zij zich minder hulpeloos en hoeven ze zware activiteiten minder te vermijden. Het gevoel dat er een WC in de buurt moet zijn en dat het leven om PDS draait is ook afgenomen.

Deze effecten zijn door de nog lage aantallen uiteraard niet wetenschappelijk bewezen, maar wijzen wel in de goede richting. In de eerder uitgevoerde studie Reduce PDS (2014) werd wetenschappelijk aangetoond dat het zelf kiezen van de behandeling het succes en effect van de behandeling vergroot. In PDS-Connect kiest de patiënt eveneens zijn eigen behandeling en objectiveert hij daarnaast zijn eigen klachten, waardoor men (meer) inzicht krijgt in de ziekte en het klachtenpatroon.

Toekomst

Het WZA gaat de nieuwe versie in 2022 uitvoerig evalueren en is voornemens om alle PDS-patiënten direct na de diagnose te includeren voor PDS-Connect. Samenwerking met de huisartsen uit de regio behoort ook tot de toekomstplannen, aangezien PDS-patiënten vaak al geruime tijd met hun klachten bij de huisarts behandeld worden. 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het thuismeetprogramma PDS-Connect of heeft u vragen? Neem dan contact op met adviseur Digitale Zorg Saskia Carli. Dat kan via e-mail (saskia.carli@wza.nl) of telefoon (0592-325005).