Naar hoofdinhoud Naar footer

Corporate Governance

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

  1. Goede zorg
  2. Waarden en normen
  3. Invloed belanghebbenden
  4. Inrichting governance
  5. Goed bestuur
  6. Verantwoord toezicht
  7. Continue ontwikkeling

Het WZA conformeert zich aan de Zorgbrede Governancecode. Onderstaand enkele onderdelen die met de governance code te maken hebben: