Natuurlijk vinden we het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg in het WZA. Toch kunnen dingen anders gaan dan u graag wilt.

Is er iets wat u hindert? Laat het ons weten, zodat wij u kunnen helpen. Bovendien kunnen wij met uw ervaringen de zorg in het ziekenhuis verder verbeteren.

Hoe kunt u een klacht aan ons doorgeven?

1. Probeer eerst met de betrokken medewerker te bespreken wat u dwarszit. Dat kan de kortste weg zijn naar een oplossing. 

2. Vindt u dat moeilijk of loopt een gesprek op niets uit? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris van het WZA.  

 

Let op! Hebt u een opmerking over Certe of de Huisartsenspoedpost?

Stuur deze rechtstreeks naar deze externe organisaties.

  • Een klacht over het laboratorium Certe kunt u sturen naar klachten@certe.nl. 
  • Een klacht over de huisartsenspoedpost stuurt u naar de centrale huisartsendienst Drenthe (DokterDrenthe): c.broekhoff@chd.nl.