Het is belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de (medische) zorg die u in het WZA krijgt. Toch kunnen dingen anders lopen dan u graag wilt of verwacht. Dat kan te maken hebben met hoe een onderzoek of behandeling is verlopen of met de voorlichting die u kreeg. Ook de manier waarop men zich tegenover u gedroeg of hoe zaken zijn georganiseerd kunnen u zijn tegengevallen.

Hoe kunt u een klacht aan ons doorgeven?

1. Bespreek uw opmerking of klacht rechtstreeks met uw specialist of zorgverlener. Dat is de kortste weg naar een oplossing. 

2. Als u het moeilijk vindt om met de betrokkene(n) zelf te praten, kunt u een beroep doen op de ombudsfunctionaris van het WZA, mevrouw mr. S.T. Tijsen. Ook als een gesprek niet heeft geleid tot een oplossing van uw probleem, kunt u contact met haar opnemen. Dat kunt u doen door te bellen, te mailen of door het onderstaande klachtenformulier in te vullen.

3. Het kan gebeuren dat u na het contact met de ombudsfunctionaris en de stappen die er zijn gezet, nog niet tevreden bent. In dat geval zijn er ook nog andere klachtmogelijkheden.


 

Klachtenformulier

Via onderstaand formulier dient u een klacht in bij de ombudsfunctionaris van het WZA. Wilt u een klacht indienen namens iemand anders, vul dan eerst de gegevens van de patiënt in en vervolgens die van u zelf.

Let op: dit formulier bevat twee pagina's. Op de eerste vult u de gegevens van de betreffende patiënt in, op de tweede de gegevens van de contactpersoon en de klacht. Daarna drukt u op 'Verstuur'.

Deel 1 klachtenformulier: gegevens patiënt


De geboortedatum is belangrijk omdat de patiëntendossiers op geboortedatum gesorteerd zijn. Zo kunnen wij uw klacht aan het juiste dossier koppelen.


Velden met een * zijn verplicht