Naar hoofdinhoud Naar footer

Spiegelgesprekken

 

Een van de manieren om de zorg te verbeteren, is het voeren van een spiegelgesprek. Bij een spiegelgesprek praten een aantal (ex-)patiënten samen over hun ervaringen met een bepaalde afdeling van het ziekenhuis. 

Een onafhankelijke gespreksleider geeft u de gelegenheid om te vertellen hoe u de dienstverlening en zorg hebt ervaren en wat u ervan vindt.

Bij de gesprekken is een aantal WZA-medewerkers van de betrokken afdeling aanwezig, maar zij mogen zich niet mengen in het gesprek. Deze medewerkers zitten dan ook op een afstandje, en áchter de rug van de patiënten.

Aantal deelnemers

De afdeling of polikliniek die een spiegelgesprek organiseert, nodigt zelf patiënten uit. Meestal zijn dit patiënten die tot een halfjaar geleden op de afdeling of poli zijn geweest. Per gesprek worden tussen de acht en twaalf patiënten uitgenodigd.

Waar wordt het spiegelgesprek gehouden?

De spiegelgesprekken worden een paar keer per jaar in het ziekenhuis gehouden. De precieze tijd en plek leest u in de uitnodiging.

Het vervolg

Tijdens de bijeenkomst worden de gesprekken opgenomen. Na afloop worden ze zo feitelijk mogelijk uitgewerkt. Daarna bespreekt de afdeling het gespreksverslag, formuleert concrete verbeterpunten en maakt een actieplan. Tot slot ontvangt u als deelnemer een brief met daarin de aanbevelingen die uit het gesprek zijn voortgekomen.