Naar hoofdinhoud Naar footer

Ombudsfunctionaris

Bent u niet tevreden over zorg die u in het WZA gekregen hebt? Hebt u een klacht? Of heeft u een vraag maar weet u niet aan wie u die kunt stellen? In veel uiteenlopende situaties kan de ombudsfunctionaris van het WZA iets voor u betekenen.

Misschien heeft u het idee dat er zaken niet goed gegaan zijn in het WZA en wilt u daar graag iemand over spreken. Of misschien heeft u vragen over het ziekteproces en overlijden van een dierbare. Of misschien voelt u de behoefte om uw ervaringen met het WZA met iemand te bespreken.

Wat doet de ombudsfunctionaris?

De ombudsfunctionaris heeft als hoofdtaak te bemiddelen in het contact tussen patiënt en zorgverlener. Dat kan op verschillende manieren. Soms gaat u samen met de ombudsfunctionaris in gesprek met uw zorgverlener. In andere situaties is het voldoende om een schriftelijke reactie van een zorgverlener te krijgen. De ombudsfunctionaris zoekt altijd samen met u naar wat u het beste zou kunnen helpen. Zij streeft ernaar door bemiddeling het contact tussen u en de zorgverlener te verbeteren. Vanzelfsprekend wordt uw vraag, verzoek en/of klacht vertrouwelijk behandeld.

Onpartijdig

De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk, ook al is zij in dienst van het WZA, en is dus onpartijdig. Zij treedt niet op namens de patiënt of namens de zorgverlener. Zij helpt beide partijen om de bemiddeling tot een goed einde te brengen. Mocht u niet tot een oplossing komen, dan bespreekt de ombudsfunctionaris met u wat verder de mogelijkheden zijn.

Dossier

De ombudsfunctionaris moet soms uw dossier bekijken om bijvoorbeeld te achterhalen wie uw zorgverlener was; zij zal u daarvoor uw toestemming vragen.

Een claim indienen?

Vindt u dat u schade hebt geleden en dat het WZA daarvoor aansprakelijk is? U kunt dan schriftelijk een claim indienen bij de raad van bestuur. De ombudsfunctionaris kan u hier meer over vertellen.

Contact met de ombudsfunctionaris

U kunt de ombudsfunctionaris (mw. mr. S.T. Tijsen)  op verschillende manieren bereiken:

  • Via e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
  • Telefonisch: (0592) 32 56 24 
  • Schriftelijk: WZA, t.a.v. de ombudsfunctionaris, antwoordnummer 70, 9400 VB Assen 
  • Via onderstaand klachtenformulier

De ombudsfunctionaris werkt van maandag t/m donderdag. Als u de ombudsfunctionaris een e-mail, brief of klachtenformulier hebt gestuurd, neemt zij binnen een week contact met u op.

Let op: de ombudsfunctionaris is tot en met 18 augustus 2024 afwezig. Heeft u een klacht die niet dringend is? Dien deze dan pas na 18 augustus in. Als u een dringende klacht hebt, kunt u deze indienen door te bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis: (0592) 32 55 55.

Klachtenformulier

Via onderstaand formulier dient u een klacht in bij de ombudsfunctionaris van het WZA. Wilt u een klacht indienen namens iemand anders, vul dan eerst de gegevens van de patiënt in en vervolgens die van u zelf.

Let op: dit formulier bevat twee pagina's. Op de eerste vult u de gegevens van de betreffende patiënt in, op de tweede de gegevens van de contactpersoon en de klacht. Daarna drukt u op 'Verstuur'.

Deel 1 klachtenformulier: gegevens patiënt
Aanspreekvorm patiënt *De geboortedatum is belangrijk omdat de patiëntendossiers op geboortedatum gesorteerd zijn. Zo kunnen wij uw klacht aan het juiste dossier koppelen.