We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg in het WZA. Het is mogelijk dat u een klacht of tip hebt. Of dat u juist een compliment wilt geven. Wij vinden het fijn als u ons dit laat weten.

Een compliment, tip of klacht kan over verschillende zaken gaan. Denk daarbij aan medische zaken en de verzorging of ondersteuning. Het kan ook zijn dat u iets kwijt wilt over de manier waarop er met u is omgegaan of over onze dienstverlening.

Hoe kunt u een compliment, tip of klacht aan ons doorgeven?

U kunt uw compliment, tip of klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:

  • U kunt uw opmerkingen doorgeven aan de baliemedewerker.
  • U kunt een persoonlijk gesprek aanvragen met een van onze medewerkers of een leidinggevende.
  • Hebt u een klacht? Probeer deze dan eerst te bespreken met uw zorgverlener. Vindt u dit moeilijk of loopt een gesprek op niets uit? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris van het WZA.

Let op! Hebt u een opmerking over Certe of de Huisartsenspoedpost?

Stuur deze rechtstreeks naar deze externe organisaties.

  • Een klacht over het laboratorium Certe kunt u sturen naar klachten@certe.nl. 
  • Een klacht over de huisartsenspoedpost stuurt u naar de klachtenfunctionaris van Dokter Drenthe (centrale huisartsendienst Drenthe): klachten@dokterdrenthe.nl

 

 

 

algem02- oktober 2023