Cardiologie

  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 05
  • Afdelingsnummer: 6
  • Wachttijd
    2 weken
Cardiologie

Hart en bloedvaten

Het hart wordt vaak gezien als de motor van ons lichaam. Via de bloedvaten pompt het ons bloed naar onze organen en de rest van het lichaam.
Hebt u pijn op de borst, hartkloppingen, last van kortademigheid of andere klachten die passen bij een hartziekte, dan verwijst uw huisarts u naar de cardioloog. Deze houdt zich bezig met onderzoek naar en de behandeling van ziekten van het hart en de bloedvaten.

Als u voor een langere behandeling komt, proberen we u zo veel mogelijk bij dezelfde cardioloog te laten komen. Zo kan er een vertrouwensband ontstaan die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg.

Onderzoek

Voor de cardioloog een diagnose kan stellen, wordt u onderzocht. Als nieuwe patiënt krijgt u bijna altijd een of meer van de volgende onderzoeken: een ECG, een echocardiografie, een fietstest of een Holteronderzoek. Deze onderzoeken worden zo veel mogelijk achter elkaar gepland of in combinatie met een polibezoek. Dat beperkt het aantal keren dat u naar het ziekenhuis moet komen. Soms is verder onderzoek nodig, zoals een hartkatheterisatie of een scan van uw hart. Als het kan en als u dat wilt, kan de cardioloog de uitslagen van de onderzoeken ook telefonisch met u bespreken. 

Behandeling

U kunt in het WZA terecht voor de gangbare behandelingen waarbij u niet geopereerd hoeft te worden. Veel hartklachten kunnen met medicijnen worden behandeld. Daarnaast maken de cardiologen gebruik van techniek. Een voorbeeld is cardioversie bij hartritmestoornissen. Als het niet lukt om uw hartritme met medicijnen te corrigeren, wordt uw ritme onder een korte narcose met een elektrisch stroomstootje gecorrigeerd. 
Het kan ook zijn dat uw hart te langzaam slaat en dat daarvoor een pacemaker in uw borst moet worden geïmplanteerd.

Het WZA mag ook patiënten met een ICD controleren, we hebben daarvoor een erkenning als ICD-controlerend centrum.

Samenwerking

In het WZA kunnen niet alle behandelingen worden gedaan, daarom werken we samen met andere ziekenhuizen. Zo wordt u voor een dotterbehandeling meestal doorverwezen naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen of naar het UMCG. Voor bypass-operaties en operaties aan de hartkleppen gaat u naar het UMCG of het Medisch Spectrum Twente en voor ritmebehandelingen naar het UMCG. De voorbereidingen gebeuren in het WZA en na de ingreep komt u hier ook weer terug voor revalidatie en herstel.

De cardiologen werken ook nauw samen met de eerstelijn. Dat betekent dat u voor verdere begeleiding en behandeling teruggaat naar uw huisarts, als specialistische hulp niet langer nodig is. Dit kan, omdat in de afgelopen jaren projecten zijn opgezet die ervoor zorgen dat ook de huisartsen goede zorg kunnen leveren aan hartpatiënten. Samen met de huisartsen maken wij er ons sterk voor dat die zorg ook van hoog niveau is.

HartNet Noord-Nederland

Hartpatiënten in Groningen en Drenthe kunnen rekenen op de beste hartzorg. De samenwerkende ziekenhuizen en huisartsen in HartNet zorgen daarvoor. HartNet Noord-Nederland startte in juni 2018. Het is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, Universitair Medisch Centrum Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 
Als het kan, krijgt u uw hartzorg zo dicht mogelijk bij huis. Als het nodig is, gebeurt een speciale behandeling soms iets verder weg. Zo krijgt u altijd de juiste zorg op de juiste plek. >> Lees meer.

 

Begeleiding en nazorg

Een hartaandoening heeft vaak grote invloed op uw leven. U hebt misschien minder energie, bent sneller ongerust of bang om de deur uit te gaan. Wij besteden daarom veel aandacht aan begeleiding en nazorg. Er is een uitgebreid programma voor hartrevalidatie, onder andere na een dotterbehandeling of operatie.

Goede informatie, en advies om nieuwe of ernstiger hartklachten te voorkomen, vinden wij erg belangrijk. Op de Hartfalenpoli begeleiden de verpleegkundigen u in het omgaan met de gevolgen van hartfalen. Op de Vaatrisicopoli kunt u zich laten onderzoeken en kunt u terecht voor voorlichting, begeleiding en een behandeladvies.

Voorlichting

De afdeling Cardiologie hecht veel waarde aan goede voorlichting. Daarom organiseren we regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten samen met de Harteraad, de patiëntenvereniging voor hart- en vaatpatiënten en hun naasten. Vaak is de Hartstichting aanwezig met een informatiestand.