Logopedie

Als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken

  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 17
  • Afdelingsnummer: 22
  • Wachttijd
    Informeer bij de polikliniek
Logopedie

Praten en slikken doen we bijna altijd gedachteloos. Ook over het gebruik van onze stem en ons gehoor denken we vaak niet na. Dat kan veranderen na bijvoorbeeld een beroerte of een andere aandoening die het communiceren of slikken moeilijk maakt.

Tijdens een opname

Bent u opgenomen in het WZA en hebt u moeite met slikken of problemen als afasie, dan kan uw specialist een logopedist vragen om mee te kijken. De logopedist probeert vast te stellen wat de oorzaak is en bepaalt samen met u een behandeling.

Meestal is het de neuroloog of de kno-arts die de logopedist erbij vraagt. Maar ook wanneer u op een verpleegafdeling van een ander specialisme verblijft, kan uw arts de logopedist inschakelen.

Gaat u na ontslag uit het WZA naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis, dan draagt de logopedist uw gegevens over aan de logopedisten van de betreffende instelling. Gaat u na ontslag uit het WZA naar huis, dan regelt de logopedist indien nodig logopedie aan huis.

Poliklinische logopedie

Wanneer uw huisarts of specialist u doorverwijst naar de logopedist van het WZA, dan kan dat op twee manieren.

Poliklinische revalidatiebehandeling

Hebt u een aandoening waarvan u in het WZA revalideert, dan is de logopedist onderdeel van het revalidatieteam. Naast logopedie krijgt u dan ook fysiotherapie of ergotherapie of voert u gesprekken met een maatschappelijk werker of psycholoog. De verschillende therapieën worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De revalidatiearts bepaalt of u in aanmerking komt voor een revalidatiebehandeling.

Poliklinische behandeling

Soms is alleen een behandeling door de ergotherapeut voldoende om u verder te helpen. U spreekt dan samen af wanneer en hoe vaak u daarvoor langskomt op het spreekuur van de logopedist van het WZA.