Longgeneeskunde

  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 35
  • Afdelingsnummer: 2
  • Wachttijd
    2 weken
Longgeneeskunde

U hoest al langere tijd, bent kortademig of hebt last van allergieën. Of u bent vermoeid en uw huisarts vermoedt dat uw klachten worden veroorzaakt door longproblemen. Voor alle klachten die te maken hebben met uw ademhalingssysteem, verwijst uw huisarts u door naar de afdeling Longgeneeskunde van het WZA.

De longarts is onder meer deskundig op het gebied van astma en COPD, allergieën, longkanker, tuberculose, infecties van de ademhalingswegen (bv. longontsteking), systeemaandoeningen (bv. sarcoïdose), ziekten waarbij de bloedvaten van de longen zijn aangedaan (bv. longembolie) en ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.

Onderzoek

Voor u op het spreekuur van de longarts komt, vindt er bijna altijd vooronderzoek plaats. Nog voor hij u gezien heeft, beoordeelt de longarts welk onderzoek nodig is om een goede diagnose te kunnen stellen. Dit doet hij op basis van de brief van uw huisarts. Zo verwijst de longarts u van tevoren bijna altijd door naar de longfunctieafdeling. Daar doen ze onderzoek om de werking van uw longen te kunnen beoordelen.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om het longfunctieonderzoek en uw bezoek aan de longarts direct na elkaar te laten plaatsvinden. Soms kan dit niet. Bijvoorbeeld omdat een laboratoriumuitslag een aantal dagen op zich laat wachten of omdat onderzoeken te zwaar voor u zijn om ze te combineren met een afspraak met de longarts.

Slaapapneu

Als u langdurig moe of slecht geconcentreerd bent, kunt u – zonder dat u zich hiervan bewust bent – aan het ‘obstructief slaapapneu syndroom’ (OSAS) lijden. Uw huisarts zal u dan voor behandeling doorverwijzen naar de longarts. Vermoedt de longarts toch andere slaapproblemen dan slaapapneusyndroom, dan zal hij u doorverwijzen naar bijvoorbeeld de mond-kaakchirurg, neuroloog, medisch psycholoog of KNO-arts. Ook overlegt hij dan met de Slaapkliniek Noord-Nederland.

Persoonlijk

In het WZA streven we ernaar om u altijd in te plannen bij dezelfde longarts. Zo leert u elkaar kennen, waardoor het contact gemakkelijker wordt. Het hele team – longartsen, longfunctiemedewerkers, longverpleegkundigen en secretariaat – voelt zich betrokken bij u als patiënt en zal zoveel mogelijk doen om u tegemoet te komen. Zo zijn de secretaresses niet alleen de ogen en oren voor de specialisten, maar vooral ook voor u als patiënt. Als ze weten dat u op een uitslag zit te wachten, zullen ze u bellen als er eerder een plekje vrijkomt.

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

Het WZA vindt het belangrijk om mee te werken aan het ontwikkelen van nieuwe en betere geneesmiddelen. Voor deze worden toegelaten tot de markt, worden ze uitgebreid getest en daar zijn veel proefpersonen voor nodig. Ook voor longziekten als astma en COPD worden regelmatig nieuwe medicijnen ontwikkeld. Als de afdeling Longgeneeskunde meedoet aan een dergelijk onderzoek, kan uw arts of verpleegkundige vragen of u mee wilt doen. U bent daar echter nooit toe verplicht.