Tarieven en vergoedingen

Komt u voor een onderzoek of behandeling in het WZA, dan is het goed om van te voren te weten of de kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar en hoe het zit met uw eigen risico en eventuele eigen bijdrage.

U bent wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. De meeste (basis)ziekenhuiszorg wordt uit deze basisverzekering vergoed. Bent u toch niet verzekerd en hebt u ziekenhuiszorg nodig, dan moet u de kosten zelf betalen.

Contracten voor 2019

In 2019 heeft het WZA met iedere zorgverzekeraar voor alle zorgpolissen een contract, met één uitzondering: voor de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis heeft het WZA in 2019 géén contract. Met een van deze polissen betaalt u in het WZA voor bijna alle geplande basiszorg (basiszorg op afspraak) ongeveer een kwart van de kosten zelf. Met alle andere zorgpolissen krijgt u geplande basiszorg wel helemaal vergoed.

Meer zelf betalen bij budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis

Als u in 2019 gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, kunt u beter géén budgetpolis of selectieve polis kiezen van Zilveren Kruis. Het gaat om de volgende polissen:

 • ZieZo Selectief Polis
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
 • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
 • Zorg Plan Selectief polis (volmacht) One Underwriting Health b.v.
 • Principe Polis Budget.

(In 2018 hadden sommige van deze polissen nog een andere naam. Bijvoorbeeld Zilveren Kruis Internetbasis budget, Aevitae Zorgplan Selectief polis of IAK Zorg Plan Selectief polis.)

Met een polis uit dit rijtje krijgt u in 2019 maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis in andere ziekenhuizen zorgcontracten heeft afgesloten. Voor het restbedrag (ongeveer 25% van de totale kosten) ontvangt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als u gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, bent u dus beter af met een andere zorgpolis.

Wanneer wel vergoed?

In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor:

 • spoedzorg (spoedeisende hulp)
 • verloskundige zorg in verband met een bevalling
 • vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart
 • röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts 
 • een behandeling bij kinderen tot 18 jaar
 • een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); een behandeling op de afdeling Psychiatrie
 • bevolkingsonderzoek darmkanker

Eigen risico

Bent u achttien jaar of ouder dan hebt u in 2018 en in 2019 een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro zelf moet betalen. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Neem voor meer informatie over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Niet alle ziekenhuiszorg wordt betaald uit de basisverzekering. Zorg die niet als basiszorg wordt vergoed, moet u (deels) zelf betalen. U kunt hiervoor wel een aanvullende verzekering afsluiten. Welke zorg u precies aanvullend kunt verzekeren, hangt af van uw polisvoorwaarden.

Als u niet weet of een onderzoek of behandeling wordt vergoed, of u hebt vragen over uw eigen risico, neem dan van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing noodzakelijk

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u vooraf een verwijzing hebt geregeld. Degene die u verwijst moet door uw zorgverzekeraar zijn erkend als verwijzer. Naast de huisarts kunnen de volgende professionals u verwijzen: medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, psychiater, verloskundige en tandarts.
Of ook andere professionals als verwijzer mogen optreden, hangt af van uw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden.

Niet medisch-noodzakelijke zorg

Zorg die niet medisch noodzakelijk is (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen. Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Laag inkomen

Hebt u een laag inkomen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de speciale collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Uw gemeente betaalt dan een deel van de premie. Meer informatie vindt u op Gezondverzekerd.nl.

Meer lezen?

Interessante websites over het betalen van ziekenhuiszorg zijn: