Tarieven en vergoedingen

Komt u voor een onderzoek of behandeling in het WZA, dan is het belangrijk om van te voren te weten of de kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar en hoe het zit met uw eigen risico.

U bent wettelijk verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Met deze verzekering krijgt u de basisziekenhuiszorg  vergoed. Bent u niet verzekerd en hebt u ziekenhuiszorg nodig, dan moet u de kosten zelf betalen.

Contracten met zorgverzekeraars in 2020

Verwacht wordt dat het WZA in 2020, net als dit jaar, met iedere zorgverzekeraar voor de meeste zorgpolissen een contract kan afsluiten. Op dit moment zijn de onderhandelingen met een aantal zorgverzekeraars nog in volle gang.

De contracten met Menzis, CZ, DSW en Zilveren Kruis zijn inmiddels (zo goed als) rond. Met alle polissen van Menzis, CZ en DSW en bijna alle polissen van Zilveren Kruis krijgt u in het WZA in 2020 de basiszorg vergoed. Uitzondering zijn de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Met een van deze polissen betaalt u ongeveer een kwart van de kosten zelf. 

In gesprek met VGZ
Met VGZ (met merken als Bewuzt, Univé, Zekur en VGZ) zijn we nog in onderhandeling. Als u een van deze zorgverzekeringen hebt, kunt u in ieder geval voorlopig bij het WZA terecht. Zolang de onderhandelingen lopen, vergoedt VGZ uw behandeling. Hebt u een naturapolis? Dan is het mogelijk dat u later in het jaar van VGZ naar een ander ziekenhuis moet. Dit kan alleen, als u voor dezelfde behandeling ook bij een ander ziekenhuis in uw regio terecht kunt. Hebt u een restitutiepolis? Dan kunt u altijd bij het WZA terecht.

In het schema hieronder kunt u zien met welke zorgverzekeraars het WZA al een contract heeft voor 2020. Onder één verzekeringsconcern vallen meestal verschillende zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

De komende tijd gaan we hard aan de slag om tot afspraken te komen met de zorgverzekeraars waar nu nog geen (volledig) contract mee is. We houden u op de hoogte! 

Zorgverzekeraar

Stand van zaken

Zilveren Kruis (onder andere Achmea en De Friesland)

Contract voor 2020 zo goed als rond

Let op: géén contract voor budgetpolissen en selectieve polissen

CZ  Contract voor 2020 zo goed als rond
Menzis Contract voor 2020!
VGZ Nog geen contract voor 2020
Eno (VRZ/Multizorg) Contract voor 2020!
ASR Nog geen contract voor 2020
DSW Contract voor 2020!
Caresq Nog geen contract voor 2020
   

Zelf betalen bij budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis in 2020

Met een polis uit dit rijtje kunt u in het WZA voor hoge kosten komen te staan!

 • ZieZo Selectief Polis
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
 • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
 • Principe Polis Budget

Met een van deze polissen krijgt u in 2020 maximaal 75% van de basiszorg vergoed. Voor de andere 25% krijgt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als u gebruik wilt maken van geplande basiszorg in het WZA, bent u dus beter af met een andere zorgpolis.

In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor: spoedzorg, verloskundige zorg bij een bevalling, vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart, röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts, een behandeling bij kinderen tot 18 jaar, een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), een behandeling bij een psychiater, bevolkingsonderzoek darmkanker.

Contracten met zorgverzekeraars in 2019

In 2019 heeft het WZA met iedere zorgverzekeraar voor vrijwel alle zorgpolissen een contract, met één uitzondering: voor de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Hebt u een van deze polissen, dan betaalt u in het WZA voor bijna alle basiszorg ongeveer een kwart van de kosten zelf. Met alle andere zorgpolissen krijgt u de basiszorg wel helemaal vergoed.

Zelf betalen bij budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis in 2019

Met een van deze polissen krijgt u in 2020 maximaal 75% van de basiszorg vergoed. Voor de andere 25% krijgt u van het ziekenhuis een rekening die u zelf moet betalen. 

 • ZieZo Selectief Polis
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
 • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
 • Zorg Plan Selectief polis (volmacht) One Underwriting Health b.v.
 • Principe Polis Budget

In een aantal gevallen krijgt u met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor: spoedzorg, verloskundige zorg bij een bevalling, vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart, onderzoek op aanvraag van de huisarts (zoals röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek of een scopie), een behandeling bij kinderen tot 18 jaar, een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), een behandeling bij een psychiater, bevolkingsonderzoek darmkanker.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, moet u in 2019 en 2020 van de meeste zorg de eerste 385 euro zelf betalen. Dit heet uw ‘eigen risico’. Komt u in het ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling en hebt u deze 385 nog niet uitgegeven? Houd er dan rekening mee dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Als uw behandeling lang duurt, is het mogelijk dat u twee keer eigen risico moet betalen.

U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Neem voor meer informatie over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing noodzakelijk

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u een verwijzing hebt van uw huisarts of van een andere erkende verwijzer. Dit kan zijn: een medisch specialist, een arts voor verstandelijk gehandicapten, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts, een psychiater, een verloskundige of een tandarts. Per zorgverzekeraar en zorgpolis kan het verschillen wie eventueel nog meer als verwijzer wordt erkend.

Niet medisch-noodzakelijke zorg

Zorg die niet medisch noodzakelijk is (bijvoorbeeld cosmetische operaties) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen. Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.

Zorgverzekering bij een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de speciale collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Uw gemeente betaalt dan een deel van de premie. Het kan per gemeente verschillen wat de voorwaarden zijn om voor een collectieve verzekering in aanmerking te komen, Meer informatie vindt u op Gezondverzekerd.nl.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over hoe de zorgverzekering is geregeld en de verschillen tussen verschillende zorgpolissen, kijk dan 'ns op: