Kosten behandeltraject

Een DBC

Een bezoek aan het ziekenhuis blijft meestal niet bij een gesprek met een specialist. Vaak is verder onderzoek of een behandeling nodig. Er moet bijvoorbeeld een foto of scan worden gemaakt, of een gipsverband aangelegd bij een gebroken arm. Alle handelingen die te maken hebben met uw zorgvraag, vormen samen een zogenoemde diagnose-behandelcombinatie oftewel een DBC. Het zijn alle handelingen vanaf het moment van de diagnose (wat is er aan de hand?) tot en met een eventuele behandeling en (na-)controle.

Eigen prijs

Elk DBC heeft vervolgens een eigen prijs. Stel u hebt een gebroken arm. De prijs van uw behandeling wordt dan gebaseerd op het gemiddeld aantal behandelingen dat nodig is bij een gebroken arm. Of u meer of minder behandelingen nodig hebt, heeft dus geen invloed op uw rekening. Het betekent wel dat de medisch specialist u kan behandelen zolang als het moet. U krijgt dus zorg op maat.

Zijn er bij u meerdere diagnoses gesteld, dan zijn er ook meerdere DBC's.

Overige zorgproducten

Niet al uw contacten met het ziekenhuis vallen onder een DBC. Stuurt uw huisarts u bijvoorbeeld voor een bloedonderzoek naar het ziekenhuis of laat hij alleen een foto of echo maken, dan valt dit onder de Overige zorgproducten. Ook een eventueel verblijf op de IC of het gebruik van bepaalde (hele) dure geneesmiddelen valt onder de Overige zorgproducten.

Net als voor een DBC worden ook voor de Overige zorgproducten prijzen vastgesteld.

Animatiefilm

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route vanaf uw ziekenhuisbezoek tot de uiteindelijke rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken. Wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?