Naar hoofdinhoud Naar footer

Uw dossier inzien

Hoe ziet mijn dossier eruit in MijnWZA?

In uw dossier staan alle gegevens die horen bij uw onderzoek en behandeling. Bij elkaar beschrijven deze gegevens het verloop van uw behandeling. Hieronder leggen we kort uit om wat voor gegevens het gaat.

Aandachtspunten

We beschrijven hier waarmee we rekening houden als u voor een behandeling, onderzoek of opname naar het ziekenhuis komt. Bij contra-indicatie noteren we bijvoorbeeld een zwangerschap. Dit is een belangrijk aandachtspunt als we medicatie voorschrijven. Bij infectieregistratie geven we aan als u een bacterie bij u draagt die niet goed reageert op antibiotica, zoals MRSA. We weten dan dat er maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat u andere patiënten en medewerkers besmet.

Als u ergens allergisch (overgevoelig) voor bent, moet uw arts dit weten. Daarom is het belangrijk dat dit terug te lezen is in uw dossier. Hebt u last van een allergie die niet in uw dossier staat? Of hebt u geen last meer van een allergie? Dan kunt u dit doorgeven. Uw arts bespreekt met u de allergie-informatie en beslist daarna of de wijziging in uw dossier wordt opgenomen.

Als u wordt opgenomen, bespreekt uw arts met u of er behandelbeperkingen zijn. Dat wil zeggen: welke behandelingen u niet wilt of welke behandelingen voor u niet zinvol zijn. Dit wordt opgenomen in uw dossier. Ze zijn alleen geldig zolang u in het ziekenhuis bent opgenomen. Als u een wilsverklaring hebt en deze meeneemt naar het ziekenhuis, dan komt deze ook in uw dossier te staan. Met een wilsverklaring laat u weten welke medische behandelingen u wel of niet wilt, voor het geval u zelf niet meer aanspreekbaar bent. Bijvoorbeeld dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand of kiest voor euthanasie bij ondraaglijk lijden.

Hier kunt u brieven lezen die uw arts heeft verstuurd over uw aandoening en behandeling. Meestal zijn het brieven naar een andere arts of behandelaar in het ziekenhuis, naar uw huisarts of naar artsen in andere ziekenhuizen.

We werken er aan om in 2019 implantaten zoals heup/knieprothese, een bekkenbodemmatje, de mammaprothese en de pacemaker hier te noteren. Als u een implantaat krijgt, kunt u hier het type en serienummer nakijken.

Hier vindt u een overzicht van de materialen die tijdens de opname zijn ingebracht. Dit zijn bijvoorbeeld een sonde, katheter en infuus. 

Drugs, roken en alcohol kunnen invloed hebben op uw behandeling. In uw dossier leest u wat in het ziekenhuis bekend is over uw drugsgebruik, roken of alcoholgebruik.

In het medicijnoverzicht staan alle medicijnen die u thuis gebruikt, voor zover die bekend zijn bij uw arts. Dit is een momentopname. Misschien is na uw laatste bezoek de dosering aangepast of bent u gestopt met medicatie. Als dat zo is, vraag dan een overzicht van uw apotheek en neem dit de volgende keer mee naar de afspraak met uw arts. Uw arts neemt het met u door en past het aan in uw patiëntendossier. Het is ook mogelijk dat uw apotheek uw medicijngegevens digitaal uitwisselt met het ziekenhuis. Hiervoor is uw toestemming nodig. Meer informatie vindt u op www.volgjezorg.nl.

Om te weten wat de oorzaak is van uw klachten, is er onderzoek nodig. Er zijn veel verschillende soorten onderzoek, zoals bloedonderzoek, radiologisch onderzoek of weefselonderzoek. De uitslagen van die onderzoeken staan in uw dossier. Soms kunt u al uitslagen zien die uw arts nog niet met u heeft besproken. Het kan dan fijn zijn om alvast te weten wat er aan de hand is. Als u denkt dat u het misschien niet goed begrijpt, kunt er ook voor kiezen om het niet te lezen en te wachten totdat u weer een afspraak hebt met uw arts.

Om een diagnose te kunnen stellen en u de juiste zorg te kunnen geven, zijn medische handelingen (verrichtingen) nodig. Alle geregistreerde activiteiten die de zorgverlener doet, komen onder verrichtingen in uw dossier te staan.

Vanaf 1 juli 2018

In MijnWZA vindt u uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018, dan kunt u hiervoor het beste een afspraak maken met uw arts. U kunt ook een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Admi­nistratie van het WZA.