Naar hoofdinhoud Naar footer

Logopedie

Als u moeite hebt met slikken, praten of ademen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Afspraak maken? Vragen?
(0592) 32 53 17
Afdelingsnummer

22

2-dsc_3669-patient-gang

Slikken, praten, ademen, meestal gaat het vanzelf goed, maar door een ziekte of een ongeluk kunnen er opeens problemen ontstaan. Uw arts kan dan de hulp inroepen van een logopedist.

Zo kunnen mensen met hersenletsel grote moeite hebben om op woorden te komen of woorden te begrijpen. Een logopedist kan dan oefeningen doen om het spreken en begrijpen te verbeteren. Ook zij kan met de patiënt en zijn familie andere manieren bedenken om te communiceren.
Als iemand slikproblemen heeft en het risico loopt zich ernstig verslikken, kan een logopedist adviezen geven om het slikken gemakkelijker te maken.
Verder kan een logopedist u bijvoorbeeld helpen als u last hebt van heesheid of kortademigheid. Vaak heeft dit te maken met een verkeerde manier van ademhalen. De logopedist kan u leren om op een goede manier te ademen, via uw buik.      

Tijdens en na een opname

Bent u opgenomen in het WZA, dan kan uw specialist (meestal een neuroloog of een KNO-arts) bij problemen met spreken, slikken of ademhalen een logopedist inschakelen. De logopedist doet dan onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Vervolgens helpt zij u met oefeningen en adviezen om uw klachten te verminderen.

Gaat u na uw verblijf in het WZA naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis en hebt u nog logopedie nodig, dan draagt de logopedist uw gegevens over aan de logopedisten van deze instelling. Ook als u naar huis gaat, kunt u, als dat nodig is, logopedie krijgen. Voor uw vertrek bespreekt de logopedist met u hoe dit het beste kan worden geregeld.

Poliklinische revalidatiebehandeling

Na bijvoorbeeld een beroerte volgt er vaak een revalidatiebehandeling. Ook een logopedist maakt deel uit van het revalidatieteam. Naast logopedie kunt u bijvoorbeeld ook fysiotherapie of ergotherapie krijgen. Meestal begint u tijdens uw opname al met de revalidatiebehandeling. Als dat nodig is, gaat u daarmee door wanneer u weer thuis bent.