Naar hoofdinhoud Naar footer

Longgeneeskunde

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Afspraak maken? Vragen?
(0592) 32 52 35 
Afdelingsnummer

2

wachttijd icoon
Wachttijd

Bekijk hier de wachttijden

2-dsc_4266-zorgverlener-patient-bed

U hoest al langere tijd, bent kortademig of hebt last van allergieën. Of u bent vermoeid en uw huisarts vermoedt dat uw klachten worden veroorzaakt door longproblemen. Voor alle klachten die te maken hebben met uw ademhalingssysteem, verwijst uw huisarts u door naar de polikliniek Longgeneeskunde.

De longarts is onder meer deskundig op het gebied van astma en COPD, allergieën, longkanker, tuberculose, infecties van de ademhalingswegen (zoals longontsteking), systeemaandoeningen (zoals sarcoïdose), ziekten waarbij de bloedvaten van de longen zijn aangedaan (zoals longembolie) en ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.

Onderzoek

Voor u op het spreekuur van de longarts komt, vindt er bijna altijd vooronderzoek plaats. Nog voor hij u gezien heeft, beoordeelt de longarts welk onderzoek nodig is om een goede diagnose te kunnen stellen. Dit doet hij op basis van de brief van uw huisarts. Zo verwijst de longarts u van tevoren bijna altijd door naar de longfunctieafdeling. Daar doen ze onderzoek om de werking van uw longen te kunnen beoordelen.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om het longfunctieonderzoek en uw bezoek aan de longarts direct na elkaar te laten plaatsvinden. Soms kan dit niet. Bijvoorbeeld omdat een laboratoriumuitslag een aantal dagen op zich laat wachten of omdat onderzoeken te zwaar voor u zijn om ze te combineren met een afspraak met de longarts.

Persoonlijk

Als u voor bepaalde klachten langere tijd onder behandeling bent, proberen we het zo te regelen dat u steeds bij dezelfde longarts komt. Zo leert u elkaar kennen, waardoor het contact gemakkelijker wordt. Het hele team, longartsen, longfunctieanalisten, longverpleegkundigen en de medewerkers van het secretariaat, voelt zich betrokken bij u als patiënt en zal zoveel mogelijk doen om u tegemoet te komen. 

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

Het WZA vindt het belangrijk om mee te werken aan het ontwikkelen van nieuwe en betere geneesmiddelen. Voor deze worden toegelaten tot de markt, worden ze uitgebreid getest en daar zijn veel proefpersonen voor nodig. Ook voor longziekten als astma en COPD worden regelmatig nieuwe medicijnen ontwikkeld. Als de afdeling Longgeneeskunde meedoet aan een dergelijk onderzoek, kan uw arts of verpleegkundige vragen of u mee wilt doen. U bent daar echter nooit toe verplicht.