Naar hoofdinhoud Naar footer

Eigen risico en eigen bijdrage

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u ieder jaar zelf betaalt voor de zorg die u krijgt. Pas als uw eigen risico 'op' is, gaat uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden.

Als uw behandeling langer duurt, moet u soms twee keer eigen risico betalen.

Het eigen risico is in ieder geval 385 euro. U kunt het vrijwillig ophogen tot 885 euro.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg wordt naast het eigen risico ook een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een deel van de kosten. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, hoortoestellen, ziekenvervoer en een poliklinische bevalling.

Soms kunt u een (deel van de) eigen bijdrage betalen uit een aanvullende verzekering. Kijk in uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om te weten wat voor u geldt.