Naar hoofdinhoud Naar footer

Het gevoel van het WZA

Bij alles wat we doen of van plan zijn te doen, leven we ons in in de mogelijkheden, beperkingen en gevoelens van onze patiënten, bezoekers en hun naasten. Daarbij is de patiënt onze belangrijkste doelgroep.

Door in gedachten steeds in de schoenen van onze patiënt te gaan staan, laten wij onze zorg, onze dienstverlening en de inrichting van ons gebouw nog beter aansluiten bij zijn persoonlijke behoefte.

Kernwaarden

Dit zijn onze drie kernwaarden: persoonlijk, helder en verbonden.

Persoonlijk (“Het WZA geeft me een vertrouwd gevoel”). Dit heeft te maken met begrip, aandacht, maatwerk. Zo wil de ene patiënt misschien geleid worden en wil de ander juist zelfregie. Op deze en andere persoonlijke wensen spelen wij in.

Helder (“Rust, licht, overzicht”). Het is de patiënt duidelijk hoe zijn zorgtraject eruitziet en wat hij zelf kan doen om zich daarop voor te bereiden. Hij weet waar hij aan toe is.

Verbonden (“Hier voel ik me thuis”). We voelen ons verbonden met onze patiënt en met de regio. Al meer dan honderd jaar bevindt het WZA zich immers in het hart van Drenthe: daar zijn we trots op en dat willen we laten zien!

Onze gast

Wij zien onze patiënten als onze gast en willen graag dat zij zich zo prettig en welkom mogelijk voelen in ons ziekenhuis. Gezond en lekker eten en drinken hoort daarbij, maar ook een vriendelijk woord, een helpende hand en bijvoorbeeld kunst in de openbare ruimtes. 

Wij betrekken de patiënt actief bij zijn eigen zorgproces, zodat hij naar vermogen kan meebeslissen en mede de regie kan voeren. Wij denken dat dit ervoor zorgt dat onze patiënten sneller herstellen en een hoge kwaliteit van zorg ervaren.