Intensive Care

Intensive Care

Wanneer uw belangrijke organen niet meer goed functioneren en u intensieve zorg nodig hebt, wordt u opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Meestal is dit een gevolg van een ongeluk, een ernstige ziekte of een zware operatie.

Op de IC houden een intensivist (de medisch specialist die speciaal is opgeleid voor de IC) en IC-verpleegkundigen u 24 uur per dag in de gaten. Zij gebruiken hiervoor onder meer apparatuur om uw organen te ondersteunen, zoals een beademingsapparaat, en bewakingsapparatuur.

Ingrijpende ervaring

Een verblijf op de intensive care is vaak heel ingrijpend. De artsen en verpleegkundigen van de IC hebben daar speciale aandacht voor. Wanneer u van de IC overgaat naar een verpleegafdeling, wordt u daarom binnen 24 uur bezocht door een IC-verpleegkundige. Deze komt kijken hoe de overstap is gegaan. Het gaat dan niet alleen over uw lichamelijke situatie, maar ook over hoe het psychisch met u gaat. Als het nodig is, komt ook de maatschappelijk werker met u praten over uw ervaring.

Voor uw naasten is het vaak een heftige ervaring om u op de IC te zien. Als zij daar behoefte aan hebben, kunnen ook zij een beroep doen op een maatschappelijk werker van het WZA.

Kleinschalig

De IC-afdeling van het WZA is kleinschalig. Dat betekent dat u en uw naasten altijd direct contact hebben met de arts of verpleegkundige. Voor veel familieleden is dat persoonlijke contact erg prettig.

Interne samenwerking

De intensivisten en IC-verpleegkundigen hebben nauwe contacten met de spoedeisendehulpartsen, anesthesiologen en andere specialisten die patiënten ‘doorsturen’ naar de Intensive Care. Dit betekent dat ze al vroeg weten dat u vanuit de SEH of OK overkomt naar de IC. Zo kunnen de specialisten of verpleegkundigen van de IC zich op uw komst voorbereiden.

Spoedinterventieteam

Een IC-verpleegkundige vormt samen met een arts van de Spoedeisende Hulp het zogenoemde spoedinterventieteam. Verblijft u op de verpleegafdeling en is uw situatie ernstig, dan komt dit team bij u aan het bed. Het team heeft specialistische apparatuur bij de hand om u al op de afdeling zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Als het nodig is wordt u vervolgens overgeplaatst naar de IC.

Externe samenwerking

De intensivisten van het WZA werken nauw samen met de artsen binnen het IC Netwerk Noord-Nederland. In een gezamenlijk overleg bespreken zij patiënten met ingewikkelde en ernstige problematiek. Door zo samen naar een patiënt te kijken, verbetert de kwaliteit van zorg.

Kinderen

Kinderen die de zorg van een intensive care nodig hebben, worden door het WZA verwezen naar de kinder-IC van een universitair medisch centrum.