Intensive Care

Intensive Care

Een opname op de Intensive Care (IC)

Wanneer uw belangrijke organen niet meer goed functioneren en u intensieve zorg nodig hebt, wordt u opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Meestal komt dit door een ernstige ziekte, een zware operatie of een ongeval. 

Op de IC houden een intensivist (de medisch specialist die is opgeleid voor de IC) en IC-verpleegkundigen u 24 uur per dag in de gaten. Om dit zo goed mogelijk te doen registreren we voortdurend het hartritme, de bloeddruk en de ademhaling. Naast de gewone zorg is extra ondersteuning mogelijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van beademings- en dialyse-appa­ratuur.

Ingrijpende ervaring

Een verblijf op de intensive care is vaak heel ingrijpend. De artsen en verpleegkundigen van de IC hebben daar speciale aandacht voor. Wanneer u van de IC overgaat naar een verpleegafdeling, wordt u daarom binnen 24 uur bezocht door een IC-verpleegkundige. Deze komt kijken hoe de overstap is gegaan. Het gaat dan niet alleen over uw lichamelijke situatie, maar ook over hoe het psychisch met u gaat. Als het nodig is, komt ook de maatschappelijk werker met u praten over uw ervaring.

Voor uw naasten is het vaak een heftige ervaring om u op de IC te zien. Als zij daar behoefte aan hebben, kunnen ook zij een gesprek aanvragen met een maatschappelijk werker van het WZA.

Kleinschalig

De IC-afdeling van het WZA is kleinschalig. Dat betekent dat u en uw naasten altijd direct contact hebben met de arts of verpleegkundige. Voor veel familieleden is dat persoonlijke contact erg prettig.

De intensivisten en IC-verpleegkundigen hebben nauw contact met de artsen van de spoedeisende hulp, anesthesiologen en andere specialisten die patiënten ‘doorsturen’ naar de Intensive Care. Dit betekent dat ze al vroeg weten dat u vanuit de SEH of OK overkomt naar de IC. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op uw komst.

De intensivisten van het WZA werken nauw samen met de artsen binnen het IC Netwerk Noord-Nederland. In een gezamenlijk overleg bespreken zij patiënten met ingewikkelde en ernstige problematiek. Door zo samen naar een patiënt te kijken, verbetert de kwaliteit van zorg.

Kinderen

Kinderen die de zorg van een intensive care nodig hebben, worden door het WZA verwezen naar de kinder-IC van een universitair medisch centrum.

Welke rechten hebt u als patiënt?

U hebt verschillende rechten, bijvoorbeeld het recht op privacy. Ook moeten zorgverleners vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. U hebt ook plichten, zoals uw zorgverlener duidelijk informeren. Dit is belangrijk voor de juiste behandeling. Meer informatie vindt u in de folder ‘Welke rechten hebt u als patiënt?’.

Contactpersoon

Bij opname op de IC schrijven we in uw dossier wie uw contactpersoon is. Wij geven alleen informatie over uw gezondheid aan uw contactpersoon. Van uw contactpersoon verwachten we dat deze de informatie, zo nodig, doorgeeft aan andere betrokkenen.

Als uw contactpersoon wil weten hoe het met u gaat, kan diegene u bellen. Als u niet (goed) aanspreekbaar bent, kan uw contactpersoon bellen naar het algemene nummer van de afdeling. Het liefst na 9.30 uur ’s ochtends, maar eerder mag ook. Uw contactpersoon kan een afspraak maken met de specialist (dit is meestal de intensivist) om te bespreken hoe het met u gaat. 

 • De verpleegafdeling is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Het telefoonnummer van de IC is (0592) 32 55 69.

Bezoek

Kijk voor de actuele bezoektijden op onze website over de bezoektijden.

Op dit moment is bezoek mogelijk tussen 10.30 en 21.00 uur: 

 • maximaal 3 x per dag
 • maximaal 2 bezoekers per keer
 • maximaal 30 minuten per bezoek.

Tussen 12.00 en 14.00 uur is het rusttijd. 

Bezoek van kinderen graag in overleg met de verpleegkundige. Bel gerust om te bespreken wat mogelijk is, telefoon IC: (0592) 32 55 69.

Hygiëne

Omdat ernstig zieke patiënten vatbaar zijn voor infecties, is hygiëne op de IC erg belangrijk. Op de afdeling gelden de volgende regels:

 • Bezoek desinfecteert bij aankomst en vertrek altijd de handen.  
 • Bezoek mag geen bloemen, eten of drinken meebrengen.  

Koffie en thee

Op de afdeling kan uw bezoek koffie en thee nemen. 

Overnachten

Soms is het mogelijk dat een partner of naaste familie van zeer ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis overnacht. Dit gaat altijd in overleg met de verpleegkundige of dienstdoende specialist. 

Praktische zaken

Op de IC heeft u een kamer voor u alleen. Alle kamers hebben een groot raam, met een heerlijk uitzicht naar buiten. 

Telefoon, televisie en radio

Bij het bed is een beeldscherm, voor televisie en radio. 

U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Er is gratis wifi in het ziekenhuis (WZA-gast). Als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u gebruikmaken van een telefoon van het ziekenhuis.
Voor slechthorende patiënten kan een speciaal telefoontoestel worden geregeld.

Wat heeft u nodig?

Patiënten op de IC dragen kleding van het ziekenhuis. Om hygiënische redenen wassen we patiënten met vochtige wasdoekjes.

U heeft wel uw eigen toiletspullen nodig. Als u een bril, gehoorapparaat of andere hupmiddelen gebruikt, dan is het belangrijk dat die ook in het ziekenhuis zijn.

Geld en waardevolle spullen

Laat sieraden of andere waardevolle spullen thuis en neem niet te veel geld mee. Op uw kamer is géén eigen kast die op slot kan. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Informatie over uw onderzoek en behandeling

U komt op de Intensive Care als het nodig is om lichaamsfuncties die van levensbelang zijn, te ondersteunen of te bewaken. Om die reden bent u vaak aangesloten op allerlei apparatuur:

 • Draden verbonden aan een monitor waarop onder andere de hartslag, de bloeddruk en het zuurstofgehalte zijn af te lezen.
 • Een sonde of infuus voor het toedienen van vocht, voeding en medicijnen.
 • Een drain die zorgt voor de afvoer van maagsap of wondvocht.
 • Een katheter voor het opvangen van urine.
 • Een neusslang of neusbril om zuurstof te geven.
 • Een beademingsbuis (tube) in de keel voor beademing via een beademingsmachine.
 • Een infuus voor nierdialyse.

Beademing

Als u wordt beademd, kunt u in een soort schemer- of slaaptoestand verkeren. U krijgt slaapmiddelen of middelen tegen de pijn, die ervoor zorgen dat u zich comfortabel voelt. Zie ook de informatie over beademen

Als u een beademingsbuis in uw keel hebt, kunt u niet praten. De verpleegkundige zal u helpen, zodat u wel kunt communiceren. 

Alarm

Op de afdeling gebeurt het regelmatig dat een beeldscherm oplicht of een alarm afgaat. Voor patiënten en bezoekers kan dit beangstigend zijn. U hoeft niet te schrikken. De verpleegkundigen weten precies waar deze signalen voor zijn en hoe ze moeten handelen. Om de patiënten goed in de gaten te kunnen houden, hangen er op de kamers camera’s.

Om patiënten ook ’s nachts goed te kunnen verzorgen, blijft er op de afdeling ook 's nachts altijd wat licht aan. Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk een dag- en nachtritme aan te houden.

Verwardheid

Het komt regelmatig voor dat een patiënt tijdens een ziekenhuisopname verward raakt, dit noemen we een delier. Meestal heeft dit te maken met iemands ziekte. De verwardheid is meestal tijdelijk.

Soms is het nodig om een patiënt te fixeren, bijvoorbeeld de handen vast te leggen. Dit doen we vaak bij patiënten die beademend worden. We willen voorkomen dat iemand in een reflex de beademingsbuis eruit trekt. Ook doen we het soms als een patiënt erg verward is door andere pijn- of slaapmedicatie.
Omdat fixeren een vervelende maatregel is, wordt het alleen gedaan als het niet anders kan. Als fixeren nodig is, dan vragen we hiervoor, zo mogelijk, vooraf toestemming aan de contactpersoon.

Pijn

Het is belangrijk dat een patiënt bij het ademen, bewegen en hoesten zo min mogelijk gehinderd wordt door pijn. Als een patiënt pijn heeft, komt er dagelijks een verpleegkundige van het pijnteam langs om te informeren hoe het met de pijn is. Gevraagd wordt om de pijn uit te drukken in een getal van 0 tot 10. Bij een cijfer van 4 of hoger worden er maatregelen genomen om de pijn beter te bestrijden. Tussen de vaste meetmomenten door is het ook altijd mogelijk om aan de verpleegkundige door te geven hoe het met de pijn is.

Vragen? 

Als u vragen hebt over uw onderzoek of behandeling, kunt u dit bespreken met uw arts of verpleegkundige. Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en dat u goed bent voorbereid op de dingen die gaan komen. Natuurlijk beslist u zelf mee over de zorg die u krijgt. Om te weten of u iets wel of niet wilt, moet u over de juiste informatie beschikken. U kunt vragen stellen aan uw arts wanneer deze visite loopt. Het is mogelijk om op een ander moment een gesprek met uw arts te hebben, eventueel in aanwezigheid van uw partner of een familielid. Overleg met uw verpleegkundige als u een afspraak wilt maken.

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. In uw digitaal dossier (MijnWZA) staan uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018 of maakt u geen gebruik van uw digitaal dossier, dan kunt u voor het inzien van uw dossier een afspraak maken met uw arts. U kunt een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Administratie van het WZA.

Moeilijke keuzes en verwerking

Bij een ernstige ziekte kunt u voor moeilijke beslissingen komen te staan.
Als u niet meer beter kunt worden, kan het palliatief team van het WZA u helpen om uw klachten te verlichten en uw leven op een goede manier af te ronden. Als u naar huis gaat, wordt de zorg overgedragen aan uw huisarts. 

Medisch maat­schappelijk werk

Een ziekenhuisopname kan allerlei emotionele, psychische en praktische problemen veroorzaken. De afdeling Medisch maat­schappelijk werk biedt patiënten en hun naasten graag ondersteuning. Een van de intensivisten of verpleegkundigen kan een afspraak voor u maken. Zelf contact opnemen is ook mogelijk. De afdeling Medisch maatschappelijk werk is bereik­baar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.00 uur, telefoon (0592) 32 53 68.

Geestelijk verzorger

Misschien hebt u behoefte, als patiënt of als naaste, om uw gevoelens en gedachten te delen met een geestelijk ver­zorger. De geestelijk verzorger van het ziekenhuis is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. U kunt zelf bellen met de geestelijk verzorger (telefoonnummer 5394) of aan een verpleegkundige vragen een afspraak te maken. Daar­naast is het mogelijk dat uw eigen predikant of pastoor in het ziekenhuis op bezoek komt.

Dagboek

Patiënten kunnen na een verblijf op de afdeling Intensive Care moeite hebben om deze periode te verwerken. Vaak is het een verwarrende tijd vol heftige indrukken. Door medicijnen of de ziekte kunnen er momenten worden vergeten. Ook kan het nodig zijn dat een patiënt een deel van de tijd in slaap wordt gehouden.

Voor een goede verwerking van de periode op de Intensive Care, kan het helpen als een patiënt terug kan lezen hoe de opname is verlopen. Daarom krijgt de contactpersoon een dagboekje. Door de veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt op te schrijven kan de patiënt later een beeld krijgen van het verblijf op de Intensive Care. 

Ontslag en nazorg

De intensivist bepaalt wanneer het medisch verantwoord is dat u de IC verlaat. Het is niet altijd mogelijk om van tevoren in te schatten wan­neer een patiënt voldoende is hersteld. 

Nazorg op de verpleegafdeling

Na een opname op de IC is het voor een verdere behandeling vaak nodig dat u naar een verpleegafdeling gaat. Hoe deze overplaatsing voor u voelt, is heel persoonlijk. U kunt het als een vooruitgang zien, maar misschien ziet u er ook tegenop. Tijdens een verblijf op de IC maakt u als patiënt veel mee. Het is mogelijk dat u daarna allerlei klachten hebt, zowel geestelijk als lichamelijk. U kunt bang zijn, slecht slapen, vergeetachtig zijn of moeite hebben om u te concentreren. Verder kunt u last hebben van een slechte conditie, zwakke spieren, minder eetlust of gewichtsverlies. Ook voor uw partner of naaste familie is een opname op de IC ingrijpend. Het gebeurt daarom regelmatig dat ook naasten klachten of vragen hebben.

Nazorg op de verpleegafdeling

Een dag na uw overplaatsing van de IC naar een verpleegafdeling komt er een IC-verpleegkundige bij u langs. Deze heeft een gesprek met u over uw ervaringen. Als het nodig is, kunt u aanvullende zorg krijgen.

Nazorgtelefoon

Als u dringende vragen hebt, kunt u zelf bellen naar de nazorgtelefoon van de IC. Het telefoonnummer is (0592) 32 57 68. Iedere dag is er tussen 10.00 - 16.00 uur een verpleegkundige bereikbaar.

Vragen?

Als u vragen hebt over de het verblijf op de intensive care, dan kunt u deze het beste stellen aan de verpleegkundige.

De contactpersoon kan altijd bellen met de afdeling. Het liefst na 11.00 uur ’s ochtends, maar de afdeling is 24 uur per dag bereikbaar.

 

Inter29 - juni 2023