Naar hoofdinhoud Naar footer

Kerngegevens en jaarverslag

Het WZA is een algemeen ziekenhuis. Dat betekent dat we brede basiszorg verlenen (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de verpleging en verzorging die daarmee te maken hebben.

Het ziekenhuis heeft 34 specialismen.

Het WZA in cijfers (op 31 december 2023)

Personeel

 • Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten: 1500
 • Aantal fte personeelsleden exclusief medisch specialisten: 1.079
 • Aantal medisch specialisten: 138
 • Aantal fte medisch specialisten: 91

Zorgprestaties

 • Eerste polikliniekbezoeken (exclusief spoedeisende hulp): 58.359
 • Totaal aantal polikliniekbezoeken (exclusief spoedeisende hulp): 199.387
 • Klinische opnames: 10.970
 • Aantal bedden: 251
 • Verpleegdagen: 42.272
 • Gemiddelde verpleegduur: 3,9 dagen
 • Dagbehandelingen: 14.215
 • SEH-bezoeken: 16.645