Naar hoofdinhoud Naar footer

Medezeggenschap en adviesorganen

Vereniging medische staf

De vereniging medische staf WZA heeft tot doel als forum te fungeren voor leden, een goede geneeskundige zorg te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. De vereniging medische staf benoemt een stafbestuur.

Verpleegkundige Staf

De Verpleegkundige Staf (VS) bestaat uit zeven enthousiaste leden met verschillende verpleegkundige achtergronden. De VS oefent invloed uit op het ziekenhuisbeleid door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur. Daarbij is het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg een prioriteit.

Cliëntenraad

Het WZA heeft een cliëntenraad. Deze raad functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Lees meer over de cliëntenraad.

Ondernemingsraad

Conform de Wet op de Ondernemingsraden heeft het WZA een democratisch gekozen ondernemingsraad, bestaande uit vijftien personen uit diverse geledingen van de organisatie.