Verloskunde

Ouder en Kind-centrum

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 52 70 Bevallingen en spoed: (0592) 32 50 90

 • Afdelingsnummer: 43
Verloskunde

Zwangerschapsbegeleiding

Om medische redenen kan het nodig zijn dat uw zwangerschapscontroles plaatsvinden in het ziekenhuis. Soms is dat aan het begin van de zwangerschap al bekend, maar vaak blijkt het pas in de loop van de zwangerschap. Uw verloskundige verwijst u in dat geval door naar het ziekenhuis. De controles in het ziekenhuis worden gedaan door een gynaecoloog of klinisch verloskundige.

Controles

Bij ieder bezoek controleren we de groei en conditie van uw baby. We voelen dan uw buik en luisteren naar het hartje van uw baby. Op een aantal vaste momenten tijdens de zwangerschap wordt een echo gemaakt. Soms is het nodig om vaker echo’s te maken.

Ook houden we uw eigen gezondheidstoestand goed in de gaten. Bij iedere controleafspraak meten we uw bloeddruk en zo nodig doen we aanvullende (bloed)onderzoek.

Rond de 32e week van de zwangerschap hebben we een gesprek met u over de bevalling en het geboorteplan. In het geboorteplan noteert u uw wensen rond de bevalling. Degene die de bevalling begeleidt, zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Soms is het nodig dat u gedurende uw zwangerschap tijdelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Direct bellen

Neem direct contact op met de afdeling Verloskunde:

 • als u ongerust bent over uw eigen gezondheid of die van uw baby
 • als u vaginaal bloedverlies hebt (bewaar uw slipje of inlegkruisje)
 • als u vruchtwater verliest (dit kan een plons vocht zijn, maar het kunnen ook kleine beetjes zijn)
 • als u nog geen 37 weken zwanger bent en buikpijn of rugpijn hebt die met een bepaalde regelmaat komt en gaat
 • als u meer dan 37 weken zwanger bent en al een uur lang buikpijn of rugpijn hebt die om de vijf minuten komt en een minuut aanhoudt
 • als uw baby anders of minder beweegt dan u gewend bent

De afdeling Verloskunde is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (0592) 32 50 90.

Bevallen

Bevallen in het ziekenhuis

Als u voor uw zwangerschapscontroles naar het ziekenhuis gaat, vindt de bevalling ook altijd plaats in het ziekenhuis. Uw bevalling wordt dan begeleid door een verloskundige van het ziekenhuis en een verpleegkundige. Zo nodig is ook een gynaecoloog bij de bevalling aanwezig.

Ziekenhuisbevalling zonder medische reden

Als u tijdens uw zwangerschap onder controle bent van een verloskundige bij u in de buurt, dan kunt u er eventueel zelf voor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. Uw bevalling in het ziekenhuis wordt dan begeleid door uw eigen verloskundige. Dit heet een poliklinische bevalling.

Het inleiden van de bevalling

Als de baby te lang op zich laat wachten, bij langdurig gebroken vliezen, achterlopende groei of een slechter werkende placenta kan het nodig zijn om de bevalling kunstmatig op gang te brengen met medicijnen.

Keizersnede

Soms is een keizersnede nodig. De baby wordt dan niet vaginaal geboren, maar via een snee in de buikwand en de baarmoeder. Hiervoor wordt gekozen als een bevalling via de vagina niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beide. We doen ons best een keizersnede zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen (dit heet een 'gentle sectio'). Daarom mag u uw kindje na de bevalling meteen bij u houden.  

Voeden van uw baby

In het algemeen raden wij u aan uw baby borstvoeding te geven, maar als dat moeilijk gaat of er zijn andere bezwaren, is flesvoeding een prima alternatief.

Tijdens uw zwangerschap krijgt u van de verloskundige informatie over hoe u uw baby het beste kunt voeden.

Na de bevalling krijgt u op de kraamafdeling begeleiding bij het voeden van lactatiekundigen of verpleegkundigen die borstvoedingscoach zijn. Met al uw vragen over borstvoeding kunt u bij hen terecht.

Voorlichting

Om goed voorbereid te zijn op de bevalling raden we u aan om een zwangerschapscursus te volgen die bij u en uw partner past.

Daarnaast organiseert het WZA regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over gezond zwanger zijn, bevallen en borstvoeding. Om u aan te melden, kunt u bellen naar de kraamafdeling, telefoonnummer (0592) 32 53 70.

Gezond zwanger

De manier waarop u tijdens uw zwangerschap leeft, eet en beweegt, heeft invloed op de gezondheid van uw baby. Het is dus belangrijk om al vroeg in de zwangerschap op uw leefstijl te letten. Tijdens de bijeenkomsten ‘Gezond zwanger’ krijgt u allerlei informatie die van belang is voor een gezonde zwangerschap. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Verloskundig Samenwerkingsverband Assen (VSV) en vinden plaats in het WZA. Er zijn ongeveer tien bijeenkomsten per jaar.

De bevalling

Iedere maand organiseert het VSV in het WZA voorlichtingsbijeenkomsten over de bevalling. Een verloskundige van het ziekenhuis, een verloskundige van een verloskundigenpraktijk uit de regio en een kraamverzorgende zijn aanwezig om u te informeren over de gang van zaken rond de bevalling.

Borstvoeding

Tijdens de bijeenkomsten over borstvoeding geeft een lactatiekundige van het WZA informatie over onder andere de voordelen van borstvoeding, de combinatie van borstvoeding met werk en de begeleiding die u in het ziekenhuis krijgt bij borstvoeding.