Fysiotherapie

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen?

  Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 16.30 uur, telefoon (0592) 32 53 10

 • Afdelingsnummer: 20
Fysiotherapie

Fysiotherapie

Problemen met bewegen of met uw lichaamshouding kunnen u beperken in wat u kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan rugklachten, ademhalingsproblemen of chronische pijn. Of u hebt een operatie ondergaan waarbij u een kunstgewricht kreeg en u juist het bewegen weer moet opbouwen.
Uw arts verwijst u daarvoor naar een fysiotherapeut. Dit is een deskundige op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u met als doel om u weer zo goed mogelijk te laten functioneren in uw dagelijks leven.

De fysiotherapeuten van het WZA behandelen u tijdens een opname, poliklinisch of in revalidatiebehandeling. Elke fysiotherapeut heeft een eigen aandachtsgebied. Daarnaast zijn alle fysiotherapeuten in de kliniek breed inzetbaar en kunnen op alle klinische afdelingen werkzaam zijn.

Behandeling tijdens een opname

Elke arts kan een fysiotherapeut inschakelen, ze werken op alle verpleegafdelingen. Het is afhankelijk van uw conditie en van de soort therapie of de fysiotherapeut u op de verpleegafdeling behandelt of dat u naar de afdeling Fysiotherapie gaat.

Poliklinische fysiotherapie

Poliklinische behandeling door de fysiotherapeut gebeurt alleen na verwijzing door uw medisch specialist.

Revalidatiebehandeling

Als u in het WZA revalideert omdat de revalidatiearts u heeft doorverwezen, dan is fysiotherapie een onderdeel van uw behandeling. De fysiotherapeut maakt deel uit van het revalidatieteam. Naast fysiotherapie krijgt u dan soms ook ergotherapie of logopedie of heeft u gesprekken met een maatschappelijk werker of psycholoog.
Het revalidatieteam stemt de verschillende therapieën en behandelingen zo goed mogelijk op elkaar af. De revalidatiearts bespreekt met u of u in aanmerking komt voor een revalidatiebehandeling.

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. De manueel therapeut gebruikt een aantal specifieke onderzoeks- en behandeltechnieken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt:

 • Hoofd-, nek- en schouderklachten met pijn die uitstraalt tot in de armen.
 • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn.
 • Artrose van de heup.
 • Lage-rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
 • Bepaalde vormen van duizeligheid, opgewekt door het bewegen van de nek.
 • Gewrichtsinstabiliteit; gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten.

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van klachten die met spanning of stress hebben te maken. Ook kunnen het onbegrepen lichamelijke klachten zijn.

Psychosomatische klachten kunnen zijn:

 • vermoeidheid
 • onbegrepen pijnklachten
 • duizeligheid en hoofdpijn
 • spier- en gewrichtspijn,
 • benauwdheid,
 • hartkloppingen of druk op de borst.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Er is aandacht voor gedachten, gevoelens en gedrag ten aanzien van de klachten.

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van bijvoorbeeld: 

 • Urine en ontlastingsproblemen; zoals obstipatie, incontinentie, diarree, buikpijn, moeite met plassen of juist een niet te onderdrukken aandrang
 • Pijn bij het vrijen (dyspareunie) of de onmogelijkheid daarvan (vaginisme)
 • Pijn bij het hebben van een erectie of een orgasme, scrotale pijn
 • Pijnklachten in het buik-, rug-, bekken- en bekkenbodemgebied
 • Stuitpijn, bekkenpijn rondom de zwangerschap of bevalling, verzakkingsklachten (prolaps)

Daarnaast begeleiden we in het ziekenhuis veel patiënten na operaties in het bekkengebied. Bijvoorbeeld na een verzakkingsoperatie of een prostaatoperatie.

Geriatrie fysiotherapie

Als u ouder en minder beweeglijk bent, kunt u zich belemmerd voelen in het bewegen. U kunt niet meer doen wat u graag zou willen.

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor (kwetsbare) ouderen. U kunt oefentherapie krijgen, waarbij u gerichte oefeningen doet om weer goed te bewegen. Als het niet meer gaat, leert u hiermee omgaan met het minder zelfstandig zijn. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. De fysiotherapeut informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De fysiotherapeut helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt en stimuleert kinderen tot 18 jaar. De kinderen hebben bijvoorbeeld een achterstand in de bewegingsontwikkeling. Of hebben moeite met bewegingsvaardigheden.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen. Eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren op zowel motorisch - als sociaal/emotioneel vlak.