Hartbewaking (CCU)

 • Openingstijden

  24 uur per dag bereikbaar

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 55 70

Hartbewaking (CCU)

Op de afdeling

De opname op de afdeling hartbewaking gebeurt vaak onverwacht. Daar horen vaak emoties, schrik, spanning of bezorgdheid bij. Dit geldt voor u, maar ook voor uw naasten. 

U wordt opgenomen op de CCU als u intensieve bewaking en/of behandeling nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u ritmestoornissen, klachten van pijn op de borst, benauwdheidsklachten door hartfalen of een hartinfarct heeft gehad. Na een behandeling in een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld na een dotterbehandeling, kunt u voor de nazorg op de CCU van het WZA terecht komen.

Op de afdeling bewaken en registreren we voortdurend het hartritme. Daarnaast controleren we regelmatig de bloeddruk en de ademhaling. Als u klachten krijgt, waarschuwt u de verpleegkundige. De verpleegkundige maakt dan een hartfilmpje (ECG), meet de bloeddruk en zal u eventueel medicijnen geven. Soms is het nodig dat u voor een onderzoek of ingreep naar een ander ziekenhuis moet. Meestal komt u daarna weer terug in het WZA.

Op de CCU werken cardiologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Er is altijd een cardioloog aanwezig (of oproepbaar) op de afdeling. Iedere dag komt de cardioloog bij u langs om te bespreken hoe het met u gaat. U bent vrij om vragen te stellen aan de cardioloog en verpleegkundigen op de CCU. Zij helpen u graag. 

Observatie

Op de afdeling gebeurt het regelmatig dat een beeldscherm oplicht of een alarm afgaat. Dit kan voor u en voor uw bezoekers wat beangstigend zijn. De verpleegkundigen weten precies waar deze signalen voor zijn en hoe ze moeten handelen. 
Om patiënten ook ’s nachts goed te kunnen verzorgen blijft er op de afdeling altijd wat licht aan, dus ook 's nachts. Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk een dag- en nachtritme aan te houden.

Op alle kamers zijn camera's aanwezig. Deze worden, met toestemming van de patiënt, gebruikt  om de patiënten goed in de gaten te kunnen houden. Het komt regelmatig voor dat een patiënt tijdens een ziekenhuisopname verward raakt, dit noemen we een delier. Meestal heeft dit te maken met iemands ziekte. De verwardheid is meestal tijdelijk.

Contactpersoon

Als u wordt opgenomen op de CCU schrijven we in uw dossier wie uw contactpersoon is. Wij geven alleen informatie over uw gezondheid aan uw contactpersoon. Van uw contactpersoon verwachten we dat deze de informatie, zo nodig, doorgeeft aan andere betrokkenen.

Als uw contactpersoon wil weten hoe het met u gaat, kan hij bellen. Als u niet aanspreekbaar bent, kan uw contactpersoon bellen naar het algemene nummer van de afdeling. Het liefst na 10.00 uur ’s ochtends, maar eerder mag ook.

 • De verpleegafdeling is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Het telefoonnummer van de CCU is (0592) 32 55 70.

Bezoek

In verband met de coronamaatregelen kunnen de bezoektijden veranderen. Kijk voor de actuele bezoektijden daarom altijd op onze website over de bezoektijden.

Op dit moment is bezoek mogelijk tussen 10.30 en 21.00 uur: 

 • maximaal 3 x per dag
 • maximaal 2 bezoekers per keer
 • maximaal 30 minuten per bezoek.

Tussen 12.00 en 14.00 uur is het rusttijd. 

Bezoek van kinderen graag in overleg met de verpleegkundige. Bel gerust om te bespreken wat mogelijk is, telefoon IC: (0592) 32 55 70. 

Koffie en thee

Op de afdeling kan uw bezoek koffie en thee nemen. 

Overnachten

Soms is het mogelijk dat een partner of naaste familie van zeer ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis overnacht. Dit gaat altijd in overleg met de verpleegkundige of dienstdoende specialist. In verband met de coronamaatregelen kan de situatie soms weer anders zijn; we hopen dat u hier begrip voor heeft. 

Praktische zaken

De CCU bestaat uit:

 • 1 kamer met 2 bedden en
 • 4 eenpersoons kamers.

De kamers hebben een groot raam, met een heerlijk uitzicht naar buiten. 

Voorzieningen op de afdeling

Bij het bed is een beeldscherm, voor televisie en radio. 

U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken en kunt gebruik maken van de wifi in het ziekenhuis (WZA-gast). 
Als u slechthorend bent, kunnen we een speciaal telefoontoestel voor u regelen.

Wat hebt u nodig?

U draagt uw eigen kleding. Alleen bij uitzondering kan het nodig zijn om kleding van het WZA te dragen. U hebt ook uw eigen toiletspullen nodig. 
Als u een bril, gehoorapparaat of andere hupmiddelen gebruikt, dan is het belangrijk dat u die meeneemt naar het ziekenhuis.

Geld en waardevolle spullen

Laat sieraden of andere waardevolle spullen thuis en neem niet te veel geld mee. Op elke kamer is een kast die op slot kan. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Informatie over onderzoek en behandeling

Als u vragen hebt over uw onderzoek of behandeling, kunt u dit bespreken met uw arts of verpleegkundige. Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en dat u goed bent voorbereid op de dingen die gaan komen. Natuurlijk beslist u zelf mee over de zorg die u krijgt. Om te weten of u iets wel of niet wilt, moet u over de juiste informatie beschikken. U kunt vragen stellen aan uw arts wanneer deze visite loopt. Het is mogelijk om op een ander moment een gesprek met uw arts te hebben, eventueel in aanwezigheid van uw partner of een familielid. Overleg met uw verpleegkundige als u een afspraak wilt maken.

Inzage in uw patiëntendossier

Al uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. In uw digitaal dossier (MijnWZA) staan uw gegevens vanaf 1 juli 2018. Wilt u gegevens inzien van vóór 1 juli 2018 of maakt u geen gebruik van uw digitaal dossier, dan kunt u voor het inzien van uw dossier een afspraak maken met uw arts. U kunt een kopie van uw dossier aanvragen bij de afdeling Medische Administratie van het WZA.

Welke rechten hebt u als patiënt?

U hebt verschillende rechten, bijvoorbeeld het recht op privacy. Ook moeten zorgverleners vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. U hebt ook plichten, zoals uw zorgverlener duidelijk informeren. Dit is belangrijk voor de juiste behandeling. Meer informatie vindt u in de folder ‘Welke rechten hebt u als patiënt?.

Samenwerking

In het WZA kunnen niet alle behandelingen worden gedaan, daarom werken we samen met andere ziekenhuizen.

HartNet Noord-Nederland

Hartpatiënten in Groningen en Drenthe kunnen rekenen op de beste hartzorg. De samenwerkende ziekenhuizen en huisartsen in HartNet zorgen daarvoor. HartNet Noord-Nederland startte in juni 2018. Het is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, Universitair Medisch Centrum Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Als het kan, krijgt u uw hartzorg zo dicht mogelijk bij huis. Als het nodig is, gebeurt een behandeling iets verder weg. 

Voor een dotterbehandeling gaat u meestal naar het Scheper Ziekenhuis Emmen of naar het UMCG. Voor een bypassoperatie of operaties aan de hartkleppen gaat u naar het UMCG of het Medisch Spectrum Twente en voor ritmebehandelingen naar het UMCG. De voorbereidingen gebeuren in het WZA en na de ingreep komt u hier ook weer terug voor revalidatie en herstel. Zo krijgt u de juiste zorg op de juiste plek. 

Huisartsen

De cardiologen werken ook nauw samen met de eerstelijn. Dat betekent dat u voor verdere begeleiding en behandeling teruggaat naar uw huisarts, als specialistische hulp niet langer nodig is. Dit kan, omdat in de afgelopen jaren projecten zijn opgezet die ervoor zorgen dat ook de huisartsen goede zorg kunnen leveren aan hartpatiënten. Samen met de huisartsen maken wij er ons sterk voor dat die zorg ook van hoog niveau is.

Moeilijke keuzes en verwerking

Bij een ernstige ziekte kunt u voor moeilijke beslissingen komen te staan. 
Als u niet meer beter kunt worden, kan het palliatief team van het WZA u helpen om uw klachten te verlichten en uw leven op een goede manier af te ronden. Als u naar huis gaat, wordt de zorg overgedragen aan uw huisarts. 

Medisch maat­schappelijk werk

Een ziekenhuisopname kan allerlei emotionele, psychische en praktische problemen veroorzaken. De afdeling Medisch maat­schappelijk werk biedt patiënten en hun naasten graag ondersteuning. Een van de cardiologen of verpleegkundigen kan een afspraak voor u maken. Zelf contact opnemen is ook mogelijk. De afdeling Medisch maatschappelijk werk is bereik­baar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.00 uur, telefoon (0592) 32 53 68.

Geestelijk verzorger

Misschien hebt u behoefte, als patiënt of als naaste, om uw gevoelens en gedachten te delen met een geestelijk ver­zorger. De geestelijk verzorger van het ziekenhuis is er voor iedereen, ongeacht uw geloofs- of levensovertuiging. U kunt zelf bellen met de geestelijk verzorger (telefoonnummer 5394) of aan een verpleegkundige vragen een afspraak te maken. Daar­naast is het mogelijk dat uw eigen predikant of pastoor in het ziekenhuis op bezoek komt.

Vragen?

De cardioloog geeft aan wanneer het medisch verantwoord is dat u de afdeling verlaat. Het is mogelijk dat u dan naar een andere verpleegafdeling of naar huis gaat. 

Als u vragen heeft over de het verblijf op de hartbewaking, dan kunt u deze het beste stellen aan de verpleegkundige.