Naar hoofdinhoud Naar footer

Transmurale werkafspraken

Als huisarts krijgt u regelmatig de vraag of u wilt meedenken over een transmurale werkafspraak. De manier waarop we deze transmurale afspraken vaststellen, werkt goed en we willen dan ook over meer onderwerpen afspraken gaan maken. Omdat we merken dat het proces nog niet bij iedere huisarts bekend is, vertellen we daar graag wat meer over: wat is een transmurale werkafspraak precies en hoe komt deze tot stand?

 

Wat is een transmurale werkafspraak?

Huisartsen en medisch specialisten maken werkafspraken om de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening te verbeteren. Wijzigingen in het proces vinden altijd in gezamenlijk overleg plaats. Behalve dokters uit de eerste- en tweede lijn kunnen ook andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld laboranten, hun bijdrage leveren aan een werkafspraak.

Hoe komt een transmurale werkafspraak tot stand?

Huisartsen en medisch specialisten kunnen onderwerpen voor werkafspraken doorgeven aan de transmuraal coördinator (TC) Tanje Zwanenburg via t.zwanenburg@dokterdrenthe.nl

  • De TC vraagt per mail aan de huisartsen wie wil aansluiten bij een werkgroep.
  • Als de werkgroepleden bekend zijn, plannen we de eerste afspraak van een uur. Tijdens dit uur gaan we werkafspraken inhoudelijk bespreken. Als er een onderwerp/specialisme in beeld is om werkafspraken over te maken dan bereid de TC een afspraak voor. Wanneer een ander ziekenhuis, zoals Treant, al een werkafspraak over een bepaald onderwerp heeft vastgesteld, dan de gebruikt de werkgroep die als basis.
  • Binnen twee weken ontvangen de werkgroepleden de uitgewerkte versie van de werkafspraken en volgt hierover een korte bespreking.
  • Na goedkeuring van de werkgroep verspreiden de HAGRO-vertegenwoordigers de werkafspraken per mail onder alle huisartsen uit de regio. Die hebben acht weken de tijd om te reageren.
  • Na acht weken komt de werkgroep nog een keer bijeen om de reacties van de huisartsen te bespreken en te verwerken.
  • Daarna stellen we de werkafspraken vast, verwerken we ze in ZorgDomein en zijn ze te vinden op de website van het WZA.

Kunnen alle huisartsen zich aanmelden?

Ja! Deelname aan een werkgroep kost niet zoveel tijd. Zoals u hierboven kunt lezen, is dit maximaal drie uur. Per werkgroep is het prettig als er één of twee huisartsen aansluiten.

Wilt u ook bijdragen aan het verbeteren van zorg? Meld u dan aan als u de oproep voor een huisarts in een werkgroep per mail ontvangt. 

Evaluatie

Eens per twee jaar evalueren we de transmurale werkafspraken. Wanneer de werkgroep bij het vaststellen van de werkafspraak dat eerder raadzaam vindt, dan vindt de evaluatie na een jaar plaats.